KONTAKT


 REGIO-REAL, s.r.o.

office: Konštantínová 3, 080 01 Prešov
sídlo: Vajanského 12, 080 01 Prešov
mobil: 0903 613 837, 0908 044 559
e-mail: info@regioreal.sk

konateľ spoločnosti: Marián MIŠENKO
My status